Bureauhoofd Beheer Persoonsgegevens

Ministerie van Defensie

1987 – 1989

Resultaten en taken
  • Leidinggeven aan het bureau Beheer Persoonsgegevens
  • Begeleiding van het proces ‘muteren en controleren bij de bron’
  • Coördinatie gebruikerswensen en gewijzigde regelgeving t.b.v. systeemaanpassingen

Ministerie van Defensie

Koninklijke Marine, Directie Personeel