Informatieanalyse tbv Management Informatie Systeem (MIS)

Bestuursbureau stichting Scholen PO (Trivium) en SO (ASOJ)

2010

Resultaten en taken
  • Opzetten informatiemodel
  • Normen en indicatoren vaststellen
  • Adviesrapport, aanpak en globaal ontwerp MIS