Projectadviseur

Ministerie van Defensie

1993 – 1994

Resultaten en taken
  • Opzetten systeembeheerorganisatie
  • (Her)ontwerp beheerprocessen
  • Deelnemen selectie onderhoudsorganisatie

Ministerie van Defensie

Projectbureau Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht