Projectleider Verbeteren Administratieve Organisatie

Johan de Witt College

2001 – 2002

Resultaten en taken
  • Quick scan schooladministratie / administratieve organisatie
  • Werving en Selectie, coaching (nieuw) personeel
  • Aansturen concrete verbeteracties
  • Ontwerp aanpassing organisatie en processen

Johan de Witt College

Scholengemeenschap voor VO (2500 leerlingen, 5 scholen, Den Haag)

www.jwc.nl