Profiel – Marcel Lanooij

Ik ben een gedreven en verbindende projectleider, informatiemanager en lijnmanager met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. In samenwerkingen zoek ik naar mogelijkheden om elkaar te versterken en gezamenlijke successen te behalen.

Cultuur- en karakterverschillen benut ik als kansen om te leren van elkaar. Mijn brede interesse en het vermogen nieuwe onderwerpen snel te doorgronden, maken mij een geschikte gesprekspartner voor verschillende disciplines. Ik heb een uitstekende antenne voor onderlinge gevoeligheden en politieke verhoudingen.

Wat ik zoek in mijn werk of opdracht zijn afwisseling en maatschappelijke relevantie. Ik krijg energie van (kleine) successen, een inspirerende werkomgeving en collega’s met wie ik kennis kan delen om samen verder te komen.

Neem contact met mij op!

Aanpak

Het is mijn drive om de bedrijfsvoering van uw organisatie te helpen verbeteren. Ik pak uw vraag resultaatgericht, pragmatisch en mensgerichte aan.

Complexe organisatie- en informatieproblemen kan ik snel ontrafelen en terugbrengen tot hanteerbare eenheden zonder de samenhang uit het oog te verliezen. Ik breng mijn boodschap op alle niveaus begrijpelijk over zodat mensen daarna zelf of samen met mij aan de slag kunnen.

Het verbeteren van uw organisatie doe ik vanuit een dienstverlenende instelling waarin de (interne) klant staat en waarin ik kansen en mogelijkheden snel herken en verder ontwikkel tot geschikte producten en diensten. Veranderen de inzichten of wijzigt uw koers, geen nood, ik kan snel anticiperen.


Specialismen

Informatiemanagement en ICT
Samenwerking, fusie en uitbesteding
ICT: meer met minder
Programma van Eisen opstellen
Aanbestedingstrajecten IM/ICT
SLA/DVO opstellen, monitoren

Rollen

Informatiemanager / I-adviseur
Professional coach
Projectmanager / projectleider
Portfoliomanager
Programmamanager
I&A manager (lijn, interim)
Kwartiermaker

Klanten & opdrachtgevers

Lokale overheid (gemeenten)
Onderwijsinstellingen
Rijksoverheid
Zorg en Welzijn
Uitvoeringsorganisaties

Visie: Een goede bedrijfsvoering vraagt een betrokken organisatie, heldere werkprocessen, motiverend leiderschap en werkbare (ICT)-oplossingen tegen een verantwoord kostenniveau.


Reacties van klanten & collega’s

Gedurende een periode van bijna een jaar mogen samenwerken met en ingewerkt worden door Marcel. Een leerzame periode waarin ik van een benaderbare en deskundige collega heb meegekregen wat ervoor nodig is om i-adviseur te zijn bij een gemeentelijke organisatie. Bedankt voor de fijne samenwerking en ik weet zeker dat toekomstige opdrachtgevers/werkgevers erg blij met je zullen zijn!

Ruben Jongkind

Informatieadviseur (accountmanager) Fysiek Domein

Beste Marcel, bedankt voor de afgelopen 1,5 jaar. We hebben veel met elkaar samen gewerkt en een mooi product met het projectteam opgeleverd: een nieuw aanmeld- en registratiesysteem voor alle bezoekers van het raadhuis Amstelveen. Maar ook jouw activiteiten aan de DPIA en de migratie van een belangrijke applicatie van onze afdeling waren zinvolle projecten. Ik kijk er positief op terug. Succes met jouw volgende stap in ICT-land. Groet, Frank

Frank Kremers

Teamleider Gemeente Amstelveen/Aalsmeer

Een informatie-organisatie structureren en op de goede weg zetten? Dan is Marcel de juiste persoon om eens mee te praten en om mee samen te werken. Marcel brengt allereerst rust. Rust in de organisatie. Van daaruit kan hij uitstekend problemen doorgronden en opdelen in te behappen stukken om die dan weer in de vorm van een duidelijk project te gaan aanpakken. Marcel zet hierbij zijn sterke communicatieve vaardigheden in en weet zich goed te verplaatsen in de positie, gedachtewereld en uitdagingen van zijn gesprekspartner. Hij weet de juiste mensen om zich heen te verzamelen om samen tot een gedragen oplossing te komen. Dit alles met behoud van overzicht over het grote geheel en zonder ooit de langetermijn doelstellingen uit het oog te verliezen. Marcel weet actief luisteren te combineren met vakmanschap en een gezonde portie humor. Een man van aanhoren en daarna gewoon doen!

Richard Vader

Teamleider Advies & Projecten bij Automatisering & Informatiemanagement bij Gemeente Amstelveen

Ik ken Marcel al vanaf 2005 en vanaf het begin viel hij op door zijn prettige, duidelijke en respectvolle manier van communiceren. Daarnaast geeft hij op rustige, integere wijze advies en/of neemt hij besluiten die hij onderbouwt met feiten en gefundeerde meningen. Hij gaat lastige situaties niet uit de weg en hij laat zich leiden door het belang van de organisatie, de mensen en de processen en niet door eigen positie of ego.
Naast de hiervoor genoemde positieve professionele eigenschappen, bezit Marcel ook in de persoonlijke omgang een oprechte, geïnteresseerde houding die hem een gesprekspartner maakt waar ik graag af en toe mee bijpraat over ons werk, onze persoonlijke wederwaardigheden en wat ons verder bezig houdt.
Samenvattend: ik vind Marcel in het werk een uitstekende professional en persoonlijk ‘een toffe gozer’.

Jan Faber

Eerste hulp bij veranderen; 'Probleemoplosser'. Mentor, coach, inspirator, teambuilder. Mensen en processen. Business en IT.

Ik heb Marcel ervaren als aimabel, analytisch, doortastend en bovenal een fijne persoon om mee samen te werken.
Zijn analyses en aanbevelingen hebben ons geholpen bij het realiseren van meer slagkracht in onze projectuitvoering.

Mark Slooff

Strategisch informatieadviseur bij Gemeente Dordrecht

Marcel is een plezierige collega die als service portfoliomanager een brug geslagen heeft tussen onderwijs en ICT. Hierbij maakt hij een zorgvuldige vertaling van behoefte naar mogelijke ICT oplossing, zonder daarbij het klantperspectief uit het oog te verliezen.

Wendy Ritterbusch

Manager Informatievoorziening

Marcel is een betrouwbare, consequente, vlotte, hardwerkende en betrouwbare collega. Samen werken wij aan de samenwerking op bedrijfsvoeringsonderdelen tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Wij zijn daarin tot nu toe geslaagd op de gebieden financiën en P&O om de dienstverlening richting de Omgevingsdienst Rivierenland gezamenlijk tot stand te brengen en zien verdere kansen om samen te werken! Wat Marcel in de samenwerking in- en meebrengt is een continue gerichtheid op samenwerking, daarbij het eigen belang in evenwicht brengend tot het gezamenlijke belang, en dat in openheid en evenwichtigheid!

Marijke van de Plasse

manager Necker van Naem Interim en Werving&selectie (plv) griffiers

Marcel Lanooij is in staat een goede combinatie te maken tussen de wens en behoefte van de opdrachtgever en betrokken deelnemers. In zijn werkmethodiek, de aanpak neemt hij je mee en zet zijn energie in om het doel te bereiken. Hierbij zijn termen als bruggenbouwer, goede vertaler en klantperspectief door veel medewerkers genoemd die met hem binnen de diverse opdrachten bij Kentalis hebben gewerkt. Hij weet proces, professie en profijt goed met de inhoud te verbinden, rekening houdend met de doelstelling binnen de gezette kaders. Prettig om samen te werken, altijd bereid om een stap extra te zetten en bovendien kan hij gebruik maken van een goed netwerk. De rust om af en toe op afstand met een “bak koffie’ de voortgang te bespreken heb ik erg gewaardeerd.

Frank Kat

CEO / Bestuurder SWV PO 30 06

Als informatiemanager a.i. in de hectische fusieperiode van de gemeente Gooise Meren treedt Marcel op als een baken van rust. Op prettige wijze brengt hij mensen en informatie samen en maakt complexe problemen begrijpelijk. Marcel schakelt snel en gemakkelijk tussen operationele, tactische en strategische issues. Dit leidt tot pragmatische en gedragen oplossingen. Collega’s die vastlopen biedt hij de helpende hand, waarbij hij betrokkenen in hun waarde laat en in hun kracht weet te zetten.

Nicolette Koedam-Reestman

Open, enthousiaste en resultaatgerichte manager bij de Uitvoeringsdienst van het Sociaal Domein bij gemeente Gooise Meren

In mijn functie bij de GGZOB heb ik veel met Marcel samengewerkt (als leverancier van projectmedewerkers en afnemer van inbeheername). Marcel is een prettige gesprekspartner waarbij hij veel ruimte geeft aan de mensen zonder de targets van zijn projecten daarmee uit het oog te verliezen.

Hij neemt stevig zijn verantwoordelijkheid om mee te helpen potentiële risico’s te reduceren en is mij positief opgevallen als iemand die zijn successen weet te vieren.

Arno Meijs

Senior ICT Coördinator at Avans Hogeschool

Marcel was de baken van rust in een zeer stressvolle tijd van fuseren. Op een zeer aimabele wijze weet Marcel de grote lijnen vast te houden zonder zijn oog te verliezen voor het detail. Voor Marcel is de vraag achter de vraag het meest interessante. Met doorvragen komt hij tot de kern van het probleem, waardoor er een gedragen oplossing tot stand komt. Marcel is een prettige persoonlijkheid en het is fijn samenwerken met Marcel. Heel veel succes met je toekomstige projecten!

Mieke Bos

Webmanager | contentstrateeg | specialist digitale toegankelijkheid

Marcel is iemand die mensen aanstuurt en bevraagd op hun expertise en inzet, die begeleid en niet teveel stuurt maar wel weet hoe druk te zetten zonder af te knellen. Je wil gewoon je werk doen alleen al omdat het voor Marcel is. Hij kan hoofd en bijzaak perfect scheiden, zaken in de tijd goed beheersen, wegzetten en de focus scherp houden. Kennis is in ruime mate aanwezig maar vooral de wijze waarop hij omgaat met mensen en middelen is een aanrader. Hij is in staat zaken helder te presenteren en laat zich niet vangen in vage technologie termen. Een beleidsstuk van Marcel is een leesbaar en begrijpelijk stuk waar niet gesmeten is met ict termen en management taal maar waar helder en duidelijk staat wat we gaan doen, waarom en wanneer. Zelfs kun je lezen waarom we juist iets anders niet doen.

Marcel is snel collega en geen inhuur wat het werken met hem een verademing maakt.

Loek Gorter

Applicatie/gegevensbeheerder bij Gemeente Gooise Meren

Marcel heeft ruim 2 jaar bij de Regio de rol van projectleider innovatie digitale dienstverlening I&A vervult. En dat heeft Marcel zeer professioneel gedaan. Hij heeft en houdt overzicht, informeert opdrachtgever op de juiste tijden en weet een projectteam op een motiverende wijze richting te geven. Ik kan Marcel van harte aanbevelen voor een projectleidersrol binnen informatiemanagement en automatisering!

Fleur van der Giessen - Reeves

Strategisch manager Bedrijfsvoering

Met Marcel samen is er bij onze Regio Gooi en Vechtstreek vorm en inhoud gegeven aan de vorming van BI als organisatie en als proces. Vanuit zijn rol van projectleider innovatie automatiseringsdiensten was dit 1 van de belangrijke opdrachten.

Onder zijn hoede werden er ook meerdere waardevolle informatie producten ontwikkeld met de tools van Qlik.

Zijn talenten, ervaring, inzichten en coachende wijze van leidinggeven, hebben wij hierbij zeer gewaardeerd. Marcel bedankt!

Ronald Tops

BI adviseur

Marcel is een pragmatisch ingestelde en gedreven professional en is in staat ICT te vertalen naar werkbare oplossingen. Hij stelt kritische vragen en vraagt door, heeft visie, overziet het totaal en maakt de vertaalslag naar de uitvoering. Hij stuurt mensen op een prettige manier aan en heeft oog voor ieders kwaliteiten. Dank voor de prettige en leerzame samenwerking!

Ydetta Schippers

Organisatieadviseur bij Gemeente Gooise Meren

Marcel is vanuit zijn rol onder andere betrokken geweest bij de implementatie van het nieuw financieel systeem. Vanuit mijn rol als projectleider werkte ik met hem samen op dit project. Deze samenwerking verliep zeer prettig, waarbij ik Marcel als een zeer prettige en ervaren informatiemanager heb leren kennen. Hij is benaderbaar en helder in zijn communicatie. Ook in lastige gesprekken blijft hij rustig en helder.

Tim Looijesteijn

medewerker planning en control bij Gemeente Den Helder

Als interim strategisch informatiemanager heeft Marcel een belangrijke bijdrage geleverd aan het functioneren en de ontwikkeling van het team Informatie en Techniek van de gemeente Den Helder. Marcel heeft zeer snel in de gaten hoe de verhoudingen zijn binnen het team en hoe de lijnen lopen in de organisatie. Daarbij heeft hij oog voor personele zaken en handelt hij doortastend. Ook weet Marcel helder en concreet zijn visie te communiceren. De samenwerking met Marcel vond ik zeer prettig!

Albert de Vries

Consultant Digitale Transformatie bij MvR & Partners | Projectleider & adviseur lokale overheid | Zaakgericht werken | RPA | Bestuurlijke besluitvorming | Sociaal domein

In de tijd die ik met Marcel Lanooij heb samengewerkt heb ik hem leren kennen als een prettige collega.

De overdracht was zorgvuldig en goed gedoseerd en gedocumenteerd.

Marcel is rustig en kan goed luisteren naar anderen.

Voor een verdere toelichting op de werkzaamheden kan ik prima een mondelinge toelichting geven.

Marcel de Lange

Technisch Projectleider Omgevingswet bij de gemeente Alkmaar (via Maandag)

Marcel is een heel betrokken en dienstverlenend persoon. Hij heeft bij de gemeente Wijk bij Duurstede ons heel goed uit de brand geholpen om ons onder andere gereed te maken voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit hebben we met gerust hard uit handen kunnen geven.

Ernest Bressers

Strategisch Beleidsadviseur Ruimte bij Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Marcel is een sterke projectleider die met name ook goed is in het begeleiden van een jong team dat nog veel moet leren.

Ik ben in de eerste maanden van mijn traineeship informatiemanagement bij gemeente Alkmaar begeleid door Marcel. Samen hebben we gewerkt aan de informatievoorziening voor de Omgevingswet en ik heb in die periode heel veel geleerd van de manier waarop Marcel dit soort grote projecten aanpakt.

Het was vooral inspirerend om te zien hoe Marcel orde schepte in zo’n groot project. Hij ziet precies welke vragen belangrijk zijn en laat zich niet uit zijn balans brengen door slecht nieuws. Dat geduld hielp mij ook als trainee. Marcel staat open voor elke vraag. Ondanks zijn ervaring luisterde hij altijd goed naar elk voorstel en elke vraag die ik als trainee stelde.

Bovenal was het ook een hele fijne collega waar ik met veel plezier mee heb samengewerkt.

Thijs Visser

Informatiemanager bij Gemeente Alkmaar

Ik heb Marcel leren kennen als een professional waarmee het prettig samenwerken is. Hij is ter zake kundig en weet dat goed over te brengen. Voor wie een projectmatige uitdaging heeft op het raakvlak van ICT en organisatorische ontwikkelingen zoals in ons geval de Omgevingswet, kan ik Marcel van harte aanbevelen.

Mark Nessen

Beleidsadviseur Informatisering at Gemeente Nijkerk

Marcel is sterk in het analyseren van een probleem en het vervolgens opdelen in handzame stappen en ‘brokken’ zodat het bestuur overzicht heeft bij haar besluitvorming en de organisatie gericht kan uitvoeren.

Agnes de Boer

Omgevingsmanager en Erfgoed-schrijver

Ik heb een periode met Marcel samengewerkt en heb hem ervaren als een waardevolle collega. Hij heeft een zakelijke instelling die hij weet te combineren met een mensgerichte aanpak. Hij is een goed klankbord en sparringpartner.

Peter Amesz

Sabbatical at DFN BV

Marcel is een harde werker die gestaag werkt aan resultaten en die ook bereikt. Daarnaast een fijne collega/leidinggevende. Een keuze voor Marcel is een keuze voor een gedegen en duurzaam resultaat!

Betty Lokerse

Zelfstandig hulpverleenster PGB bij Mijn eigen bedrijf

Ik heb Marcel Lanooy leren kennen als een consultant die op integere wijze vraag- en resultaatgericht werkt. Hij overziet het werkproces en is punctueel. Zijn gevoel voor humor en relativering heb ik ervaren als een extra pluspunt!

Elly Koene

advisering en gespreksleiding

Marcel is een integere, gedreven en betrouwbare persoon. Hij kan operationele processen goed organiseren en inregelen op een klantgerichte wijze.

Eric van Schagen

CEO at Simac Techniek NV

Ik heb Marcel leren kennen toen hij in de gemeente Maasdriel Manager afdeling Bedrijfsvoering werd. Bij zijn aantreden werkte de gemeente reeds met onze software Pepperflow. Aanvankelijk was Marcel, zoals hij het zelfs zegt, een ‘scepticus, maar inmiddels een gelovige’. Dat zegt over Marcel dat hij open staat voor inzichten die aanvankelijk niet de zijne zijn. Eenmaal overtuigd gaat Marcel op een rustige maar duidelijke wijze voluit voor zijn doel. Betrouwbaar, begripvol waar mogelijk, stevig waar nodig. Een prima mens om mee samen te werken!

Jan Post

P&C | IMS | PMS | ISMS | CPM | GRC

Ik heb Marcel ervaren als een nauwgezette, integere en betrokken manager. Hij is een man van weinig woorden, met veel verstand van informatieprocessen. Een harde werker, met hart voor de organisatie.

Mary Van Boxtel

Transitiecoach

Marcel Lanooij is een gedreven leider, die erg veel oog en oor heeft voor dat wat anderen in te brengen hebben. Hij is een verbindende factor, die vanuit een menselijk beleid zaken tot haar essentie weet terug te brengen, waardoor er op een snelle manier resultaten geboekt worden.

Theo Jansen

Met pensioen, maar altijd bereid om onderwijs mensen te helpen bij de inzet van ICT middelen bij Microft, Apple

Het afgelopen half jaar heb ik Marcel leren kennen als een betrouwbare en heel betrokken collega in het project vernieuwing intranet bij Kentalis. Samen hebben we in de voorbereidingsfase o.a. een marktoriëntatie gedaan bij diverse leveranciers van sociale intranetten. Marcel verstaat de kunst van bruggen bouwen tussen verschillende disciplines, in ons geval ICT en Communicatie & Marketing: onze wensen t.a.v. het nieuwe intranet kon hij goed ‘vertalen’ naar ICT-collega’s en leveranciers. En ICT-randvoorwaarden kregen voor ons veel meer betekenis, dankzij zijn duiding en toelichting. Ik kan alleen maar onderschrijven wat Marcel over zichzelf vertelt: hij is integer, gedreven en mensgericht in zijn werk. We hebben prima samengewerkt!

Lisanne Walles-Coumans

communicatieadviseur bij Koninklijke Kentalis

In de afgelopen 4 jaar heb ik Marcel leren kennen als een ambitieuze, gedreven en betrouwbare business partner. Zijn brede ervaring op het gebied van operationeel- en relatiemanagement in combinatie met interne projecten maken hem m.i. een geschikt persoon voor projectmatige opdrachten waarbij hij als projectleider of als interim manager verantwoordelijkheid draagt over de uitvoering en het resultaat.

Paul Schreuder

Managing Partner, Xebic Onderwijs B.V.

I know Marcel from our cooperative project in putting out a service for ad-hoc admintrative employees. During the proces in develloping this new service, Marcel presented himself as a creative en openminded business partner, who is constantly looking for new opportunities in serving clients. He uses his seniority in the best interest for anyone who is involved, especially in coaching junior or medior (business)partners in need of some structure

Fons Zoon

Recruiter at De Onderwijs BV

Marcel is a very experienced specialist and manager in the field of business-oriented educational software. Open, enthousiastic, honest and in-depth knowledge are keywords that describe him best in my opinion. I myself left Simac shortly before Marcel was appointed in the position that would have made him my direct manager. I would have liked working with him as a manager.

Jeroen Dulk

Procurement Account Manager ICT & Real Estate bij Canon Production Printing

Ik heb Marcel leren kennen als een zeer toegewijd manager. Integer in zijn handelen en in staat om een goede organisatie neer te zetten. Hij is een harde werker met oog voor de mens.

Cees van Barneveld

Trainer / Consultant / Coach | ITIL, Agile Scrum, DevOps, TMAP, PRINCE2, BiSL, TOGAF

Ik ken Marcel vanuit de activiteiten in het Onderwijs. Hij is gedreven in zijn werk en heeft veel kennis van deze markt.

Peter Bouwmans

Directeur Simac Document Solutions

I got to know Marcel as a very hands on manager, with an eye for detail. He is willing to pull an all nighter when the job requires it (which we did on occasion). Marcel can explain the Educational market in the Netherlands, with a clear vision of the future.

Marco van der Does ☁CISSP / PI

Director / Private Investigator OSINT / Security Systems Professional CISPP at CSI Doeswell

Ik bewaar prima herinneringen aan Marcel Lanooij. Marcel straalt rust uit, neemt besluiten weloverwogen en kan ze goed motiveren. En als het besluit eenmaal is genomen, dan weet hij plannen ook tot uitvoering te brengen en daarbij mensen aan zich te binden.

Marcel Verolme

Senior Manager - Infrastructure Services Delivery Lead at Accenture

Marcel was altijd erg behulpzaam en kon je goed op weg helpen. Hij was klantgericht en kon goed prioriteiten stellen en deze goed toelichten. Kortom: Het was prettig met hem werken!

Patrick de Kruijf

Consultant @ Xpirit

Ik heb altijd prettig samengewerkt met Marcel. Een no-nonense manager, recht-door-zee en duidelijk. Iemand met het vermogen om goed te luisteren en medewerkers te betrekken in het besluitvormingsproces.

Bert Wagener

Wagener Informatie Management

Marcel is een gedreven professional die samen met anderen op een systematische wijze de prestaties kan verbeteren. Daarbij maakt hij gebruik van zijn visie op dienstverlening, zijn rijke ervaring, de maximale benutting van de menselijke kwaliteiten en de optimale benutting van de digitale mogelijkheden.

Coen Derickx

Wethouder bij Gemeente Krimpen aan den IJssel

Marcel combineert een mensgerichte benadering met daadkracht. Hij krijgt de dingen op een prettig effectieve manier voor elkaar. Een fijne persoonlijkheid en gewaardeerde collega.

Rob van 't Zand

Partner | Data en Digitalisering | Openbaar Bestuur | Sociaal Domein | Zorg

Marcel is a very friendly teamplayer and a great manager!

Marijke ten Hoeve

Beleidsadviseur Informatievoorziening at Gemeente Zaltbommel

Ik heb Marcel leren kennen als een geduldige professional. Mede door zijn inzet staat Simac Onderwijs met een duidelijke strategie in de onderwijsmarkt. Bovenal is hij een prettige partij om mee samen te werken.

Tjeerd Seinen

Identity Management Expert at Tools4ever BV

During the period we met I perceived Marcel as a hard worker, and a smart and honest guy.

Raoul Teeuwen

Eerlijk, communicatief & doelgericht

Marcel is een respectvolle correcte persoon met commercieel instinct en organisatorische inzicht. Het is fijn om met hem samen te werken en je weet wat je aan Marcel hebt. Marcel komt zijn afspraken na.

Monique Schutte

Ondernemer at Bohemo

Er is al jaren sprake van een professionele samenwerking met Marcel. Opvallende zaken zijn zijn vasthoudendheid en bereidheid te investeren in de samenwerking.

Ad de Goffau

Data Privacy - AVG - Information Security - Software Development Manager - Support Manager

I met Marcel in an Insolvency situation of his former employer. However the circumstances, Marcel took the responsibility and the lead to a new start, uncertain of his own position towards this new start. I have deep respect for Marcel’s drive and skills, without which the reorganisation to a new company would not have been so smooth as it has been yet with his unvaluable enthousiasm. I am sure that Marcel will add value to any company where he will work.

Wytze van Leuveren, former trustee Iosys B.V.

Wytze van Leuveren

Advocaat/Lawyer - Van Delft Legal

Ik heb Marcel leren kennen als integer en oprecht met een duidelijk doel voor ogen. Hij kent zijn sterktes en zwaktes en is altijd bereid te leren van anderen en om open feedback te geven op je eigen gedrag. Dat schept een plezierig werkklimaat, waarin groei mogelijk is.

Marco Luiten

Partner at Osudio Nederland

Marcel is een goede jongen, eerlijk, integer, hard werkend. Tof hem te kennen!

Armand V.

Consultant at Dutch JOINT IT Command, Owner at AVACT

Marcel is a highly dedicated professional and a person you can trust.

Thomas de Klerk

Chapter Lead Software & Architecture at Info Support

Marcel heeft in een moelijke periode voor OTI zowel personeel als klanten en overige relaties zo goed mogelijk begeleid. Daar is hij naar mijn mening goed in geslaagd, ondanks het faillisement van de groep. Verder heeft Marcel een goede business focus, met oog voor sociaal management. Dit waardeer ik altijd in een manager.

Bouke Born

Change Management, Robotics and Digitalization

Marcel is a very loyal, practical, hard working manager. He is very ambitious. He is a team builder, can implement a new strategy and has the ability to look at a problem through the eyes of the client. It is always a pleasure to work with him.

Frank van Loon

Directeur | Rijksoverheid | Beleid en Uitvoering | Strategisch advies | Toezichthouder | ICT programma’s | Innovatie

Marcel Lanooy was fantastic to work with. Loyal, careful and passionate developer always ready to put all his energy and stamina to get the job done. Open minded, experienced, deadline oriented and careful manager with the ability to make good, sometimes bold decisions. Can focus on many tasks at once.

Peter Rotscheid

Information Technology Global Executive

Marcel is een prettig persoon om mee samen te werken. Hij is charismatisch, intelligent en iemand waarbij je je snel op je gemak voelt. Altijd in voor een goed gesprek, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. Die combinatie maakt Marcel een zeer waardevolle businesspartner die precies die zaken aansnijdt die er echt toe doen.

Astrid Rotsteeg

Account Manager at Davanti Warehousing & Fotograaf at Astrid Rotsteeg Fotografie

Marcel heeft ons als projectleider goed geholpen met de implementatie van WiFi en netwerkbeveiliging. Hij slaat uitstekend de brug tussen de interne klanten (zorg en ondersteunende diensten) en is transparant in zijn projectbesturing (inclusief tijd- en kostenbeheersing). Ik vind hem sterk in verwachtingsmanagement richting alle betrokkenen. Hij denkt goed mee met mij als klant.

Merijn van der Zalm

Directeur ICT, met een passie voor cliënt-gerichte innovatie in de GGZ | E-Health | Apps | Virtual Reality

Marcel maakt zijn bedrijfsnaam dubbel en dwars waar; Gewoon doen! Marcel kan in een hectische omgeving de rust bewaren en zorgen dat er gebouwd wordt aan een solide informatiehuis. Hij doet dit vakkundig en in verbinding met zijn omgeving. Het was fijn en goed samenwerken met je!!

Het gaat je goed en kom nog eens langs.

Martin Ester

Ervaren manager met een passie voor organisaties met een maatschappelijk nut (hoger doel)

Marcel ik vond het een verademing om met je samen te werken.

Je overziet het geheel, maar let ook op de details waardoor er snel gedegen verbeteringen worden doorgevoerd. Je hebt een hands-on mentaliteit, staat met je voeten in de klei, bent niet te beroerd om zelf een handje mee te helpen maar verliest daarbij niet het bovenliggend doel uit het oog. Je hebt een visie op hoe een goede informatiehuishouding er uit ziet en hoe de rol van informatiemanager daaraan bijdraagt. Je weet dit laagdrempelig te verwoorden en weet mensen te overtuigen van de meerwaarde hiervan. En bovenal ben je een verbinder in hart en nieren.

Susan van Gorkom

(Project)manager Zzp

Marcel dank voor de samenwerking!

Het is prettig (en professioneel) samenwerken met jou. Je komt altijd rustig over en weet waar je het over hebt. Ik heb je ervaren als iemand die inhoudelijk sterk gedreven is om onderwerpen ’tot op de bodem’ uit te zoeken. Als projectleider ben je analytisch sterk en hield je daarnaast de vaart er in. Als inkoopadviseur is dat fijn om ervaren, en hielp het mij om efficiënt en doelgericht te kunnen werken. Bedankt!

Gert-Jan Wendrich

Regionaal inkoopadviseur Gooi en Vechtstreek

Ik ken Marcel als ‘down-to-earth’ persoon: resultaatgericht en pragmatisch. Zijn passie ligt op het vlak van maatschappelijke opgaven en informatiemanagement. Hij heeft bij de gemeente Hilversum gewerkt als informatie manager a.i. Ik ken hem als een gedreven persoon die het vooral goed wil doen vanuit de organisatiebrede belang. Hij is eerlijk in zijn communicatie: Wat kan wel of niet? Hij deelt graag contacten in zijn netwerk zodat je daar je voordeel mee kan doen.

Mascha Kranse

Programmamanager VNG-r (team Maken)

Gedurende het afgelopen half jaar heb ik met Marcel mogen werken. In dit half jaar heeft Marcel mij uitmuntende begeleiding geboden. In mijn functie was ik relatief onbekend, Marcel wist mij hierin te helpen en te ondersteunen.

Als een ware leermeester heb ik enorm veel geleerd in de afgelopen tijd van Marcel.

Zijn kennis en expertise zijn enorm hoog, in mijn ogen is Marcel een aanwinst voor iedere organisatie.

Maarten Meijer

Projectleider bij Gemeente Den Helder


Meer weten? Neem contact op via email of Linkedin!

GewoonDOEN is de handelsnaam van Marcel Lanooij
Opgericht op 5 september 2013
KvK-nummer: 58753826